Voorbeelden

Verslag vergadering schoolraad

Datum en plaats:15 april 2010, VBS Het Kriebeltje in Lo (lokaal 1.3)

Aanwezig:

Directeur (voorzitter)

Secretaresse directeur

Kleuterleidster 1ste kleuterklas (notulist)

Kleuterleidster 2de kleuterklas

Zorgleerkracht 2de kleuterklas

Kleuterleidster 3de kleuterklas

Verontschuldigd:

Zorgleerkracht 1ste kleuterklas

Logopediste 3de kleuterklas

Afwezig:

Zorgleerkracht 3de kleuterklas

Opening

De directeur heet iedereen van harte welkom om 13.30u.

Zes agendapunten

1) goedkeuring verslag vorige vergadering

2) uitstap 2de kleuter museum 1302 Kortrijk

3) afspraken dvd verkoop bespreken

4) Paasviering kapel in school

5) bespreking start ridderproject

6) evaluatie verbeteren verkeersveiligheid in en rond de school

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 1 april 2010 wordt goedgekeurd.

2. Uitstap 2de kleuter museum 1302 Kortrijk

De uitstap naar het museum van Kortrijk 1302 is goedgekeurd. Er was wel een discussie over het niveau van de uitstap. Na overleg en wat aanpassing van het origineel programma aan de leeftijd van de kleuters, is de uitstap verder besproken. De uitstap gaat door binnen de schooluren en is te voet bereikbaar. Het museum ligt binnen 500 m van de stageschool. De stagiaire neemt de leiding, samen met de kleuterleidster die verantwoordelijk is voor de groep. De mama's van kleuters Alice, Jules en Julia gaan mee om de groep te versterken. We moeten op het volgende oudercontact nog bespreken hoe we het oproepen van hulp bij ouders kunnen verbeteren/ aanpassen.

Concreet: het vertrek vindt plaats omstreeks 8u30 na het 2de belsignaal. De aankomst in het museum is gepland om 8u45. De activiteit begint omstreeks 9u. Er worden vier groepen gemaakt, die telkens op een ander punt in het museum starten. De inleiding is wel voor alle groepen. Tijd voor een drankje en koek is er van 10u tot 10u30 in het museum. We sluiten de activiteit af om 11u. We vertrekken omstreeks 11u15 richting school. Het uur van aankomst wordt voorzien om 11u30 en de bel gaat om 11u40.

Kledij is in het museum te verkrijgen.

3. Afspraken dvd verkoop bespreken

Zullen we de dvd dan de stageweek van stagiaire Emilie Carrette verkopen of niet ? Als we deze dvd verkopen, kunnen we daarmee een goed doel sponsoren. De prijs zou 2.50 euro bedragen en de opbrengst zou geschonken worden aan Plan Belgi├ź.

4. Paasviering kapel in school

Pastoor Jean Vereecken komt zoals ieder jaar terug de paasviering voor de kleuters inleiden in de kapel van onze school. Het programma volgt nog. De bespreking met de pastoor vindt plaats op de volgende vergadering.

5. Bespreking start ridderproject

Het ridderproject van de stagiaire gaat van start. Er wordt gefilmd om zo beelden te kunnen tonen op de opendeurdag aan de hand van een dvd. De lesvoorbereidingen zijn reeds ingediend en worden nog besproken met de kleuterleidster van de 2e kleuterklas. Er volgt nadien een aparte bespreking met de directie. Er moet ook contact opgenomen worden AO Tielt voor een besprekingsmoment van de stage achterna. Het stageprogramma, de stagemomenten en de stage- uitstap worden op het einde van de vergadering besproken en goedgekeurd.

6. Evaluatie verbeteren verkeersveiligheid in en rond de school.

Sinds de verkeersveiligheidscampagne is het opmerkelijk dat de ouders maar maximum 30 km per uur rijden. Door de verhoging aan de zebrapaden stoppen de ouders met de auto ook automatisch. Het stoppen en afzetten, ophalen voor de schoolingang is ook verboden. Ouders passen zich goed aan met de 'Zoen & Vroem' strook. Een helpende leerkracht bij ophalen en afzetten van de kleuters is een geruststelling voor de ouders alsook een verbetering voor de veiligheid in en rond de school. De fluohesjes zijn al helemaal ingeburgerd. Ook de fluoriderende palen aan de schoolingang die verlicht zijn gedurende de drukste periodes, werpen hun vruchten af. De oversteekhulp blijft effectief dankzij de hulp van het politiecorps van Kortrijk.

Varia

Juf Els signaleert dat het toilet van het personeel niet meer werkt. De directeur zal de onderhoudsman hiervan op de hoogte brengen. Verder zijn er geen opmerkingen.

De directeur sluit de vergadering om 14.15u.

De volgende vergadering vindt plaats op 25 april 2010 om 16u in hetzelfde lokaal.